Daily Archive: آوریل 12, 2021

نشانه‌ای که به شما می‌گوید به یک سیستم CRM نیاز دارید

نشانه‌ای که به شما می‌گوید به یک سیستم CRM نیاز دارید

اگر صاحب مشاغل کوچک هستید نشانه‌ای که به شما می‌گوید به یک سیستم CRM نیاز دارید را جست و جو کنید.  می دانید که رابطه مشتری شما چقدر می تواند در موفقیت کسب و کار شما تأثیر بگذارد. بنابراین اگر…
Read more