Monthly Archive: سپتامبر 2021

زبان بدن و آموزش فوق العاده کاربردی تکنیک‌های زبان بدن

body language

چگونه با زبان بدن ارتباط برقرار کنیم ؛ زبان بدن یکی از ابزارهای بسیار مهم در ارتباطات روزمره و تخصصی است که به آن ارتباط غیرکلامی هم می گوییم. استفاده درست از این ابزار باعث می شود در ارتباطات خود…
Read more